top of page

Az alapítvány célja

Az Alapítvány célja a magyarországi vízágazati tevékenységek színvonalának és a magyar ivóvíz-ellátás minőségének növelése.
 
Ennek érdekében a tiszta ivóvíz biztosításához kapcsolódó innováció, szakértelem, modularitás és mobilitás támogatása, továbbá természeti katasztrófa esetén a vízellátásban való közreműködés és árvízvédelmi tevékenység kifejtése.

Tevékenységek

1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés

 

 • vízi mentés, vízi balesetek megelőzése;

 • szükséghelyzetben mobil víztisztító rendszerek bevetése

 • szakmai továbbképzések, konferenciák, kiállítások szervezése

 
2. Tudományos tevékenység, kutatás

 

 • ivóvíz hálózatok hatékony működését biztosító technológiák fejlesztésének, üzemeltetésének támogatása;
   

 • ivóvíz-hálózatok veszteségeinek elemzése, nem számlázott víz csökkentési módszerek kutatásának segítése;
   

 • víztisztítással és -kezeléssel, ivóvíz csomagolásával, fogyasztásmérő eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos, valamint az ivóvíz-hálózatok automatizálását, számítógépes vezérlését célzó technológiai fejlesztések és alternatív fogyasztás-mérési technológiák kutatásának előmozdítása;
   

 • megújuló energiaforrások és egyéb zöld technológiák alkalmazásának tudományos fejlesztése és implementálása az ivóvíz-szolgáltatás területén;
   

 • az ivóvíz-hálózatokat érintő kutatás-fejlesztési tevékenységhez, technológiai innovációhoz szorosan kapcsolódó tevékenység (pl. szakmai továbbképzések, konferenciák, kiállítások szervezése) végzése.

3. Természetvédelem, környezetvédelem

 • a nagyvárosi ivóvíz-szolgáltatáshoz és ennek minőség-biztonságához kapcsolódó feladatok és tevékenységek támogatása;
   

 • vízminőséggel kapcsolatos vizsgálatok támogatása, laborvizsgálatok, laborberendezések, mobil laboratóriumok fejlesztésének elősegítése;
   

 • ivóvíz hálózatok korszerű tervezésének, kivitelezésének, javításának, átalakításának előmozdítása;
   

 • innovatív kúttechnológiai, valamint szennyvíztisztító művek és berendezések vízkitermelő rendszerek fejlesztésének segítése, a kivitelezés és üzemeltetés támogatása;
   

 • a vízgazdálkodáshoz, vízkárelhárításhoz, ivóvízellátáshoz, szennyvízelvezetéshez, -kezeléshez és -ártalmatlanításhoz szorosan kapcsolódó tevékenység (pl. szakmai továbbképzések, konferenciák, kiállítások szervezése) végzése.

4. Ár- és belvízvédelem

 • árvíz-, illetve belvíz veszély esetén a szükséges védekező munkák előkészítése;
   

 • ideiglenes vízellátás segítése, ivóvíz csomagolása, mobil víztisztító rendszerek üzemeltetése, ivóvíz hálózatok javítása, átalakítása szükséghelyzetekben, illetve katasztrófa sújtotta területeken;
   

 • segítségnyújtás vízkár-elhárításhoz, az árvízvédelemben tevékenykedő szervezetek munkájának összehangolása, koordinálása és árvíz-, belvízhelyzet után az érintett életkörülményeinek helyreállításában való technikai segítségnyújtás;
   

 • az árvízvédelemhez szorosan kapcsolódó tevékenység (pl. szakmai továbbképzések, konferenciák, kiállítások szervezése) végzése.

5. Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem

 • városképileg és tudatformálás szempontjából fontos közterületi szökőkutak építésének, felújításának előmozdítása;
   

 • a kulturális javak körébe sorolt, illetve műemlékvédelem alatt álló, a víziközmű-szolgáltatással, illetve az ivóvíz-fogyasztással összefüggő művek és berendezések megóvásához szorosan kapcsolódó tevékenység (pl. szakmai továbbképzések, konferenciák, kiállítások szervezése) végzése.

Az Alapítvány a céljaként meghatározott tevékenységét elsősorban Magyarország területén kívánja folytatni és megvalósítani azzal, hogy az Alapítvány céljainak megvalósításával részt kíván vállalni más országok hasonló gondjainak megoldásában is.

bottom of page